I forbindelse med dette blir et en del aktivitet i området fra ca. kl. 18.00 og utover kvelden, med brannvesenets utstyr og personell.