Medlemmer av kontrollutvalget 2019 - 2023:

Jannike Moen - SV - leder        Vara:Terje Nystabakk- SV

Idar Mohaug - AP -nestleder    1.vara: Kristoffer Osbakk -AP
                                                 2. vara: Anne Bakken -AP

Eirik Stendal - Rødt                1. vara: Stein Martinussen -Rødt
                                              2. vara: Kai Bråthen, Rødt

Eskild Pedersen - Høyre          1. vara: Zoy LIllegård, H
                                               2. vara: Hege Didriksen, H

Eva Lund Pedersen - SP       1. vara: Johan Carlsen, SP
                                             2. vara: Eivind Sande, SP

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret for å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Utvalget er et av få kommunale utvalg som er lovpålagt.

Kontroll og tilsyn er viktig for å oppnå tillit hos kommunens innbyggere og samarbeidspartnere.
 
Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å sikre at den kommunale virksomheten skjer i samsvar med gjeldende lover og regler, og kommunale planer og vedtak. 
 
Utvalget skal ha innsyn i og føre tilsyn med hvordan administrasjonen løser sine oppgaver.
 

Kontaktinformasjon: Sekretariatet v/ Lars Hansen, tlf. 47037452, eller e-post post@sekretariatet.no

Møtene i kontrollutvalget er åpne for publikum.