Sørfold kontrollutvalg består av:

 •  leder Gisle Hansen (SP)
 •  nestleder Jannike Moen (SV)
 •  Finn Arve Moen (AP),
 •  Eskild Pedersen (H)
 • Eva Lund Pedersen (SP)

Vara:

 • Zoy Lillegård (H)
 • Bjørg Karlsen (AP)
 • Martin Lillegård (AP)
 • Ann Kristin Kristiansen (AP)
 • Johan Carlsen (SP)
 • Odd Kvarsvik (SP)
 • Jan Arne Johansen (SV)
 
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret for å drive kontroll og tilsyn med forvaltningen. Utvalget er et av få kommunale utvalg som er lovpålagt. Kontroll og tilsyn er viktig for å oppnå tillit hos kommunens innbyggere og samarbeidspartnere.
 
Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å sikre at den kommunale virksomheten skjer i samsvar med gjeldende lover og regler, og kommunale planer og vedtak. Utvalget skal ha innsyn i og føre tilsyn med hvordan administrasjonen løser sine oppgaver.
 
Kommunens virksomhet kontrolleres ved at det gjennomføres
 •         regnskapsrevisjon
 •         forvaltningsrevisjon
 •         selskapskontroll
 På samme måte som for andre folkevalgte er de som sitter i kontrollutvalget på jobb for innbyggerne sine for at kommunen skal bli best mulig. De tar også opp saker etter innspill fra kommunens innbyggere. Har du spørsmål eller innspill, så ta kontakt med
 • ·        Kontrollutvalgets leder Gisle Hansen: tlf 951 81 990, e-post reinveien@sorfoldnett.no
 • ·        Eller kontrollutvalgets sekretariat ved Lars Hansen: tlf 470 37 452, e-post lars.hansen@salten.no. Sekretariatets adresse er Salten kontrollutvalgservice, Postboks 54, 8138 Inndyr.
Møtene i kontrollutvalget er åpne for publikum.