Det er helsesykepleierne som ivaretar denne vaksineringen, de kjenner barna i kommunen og har mye erfaring i å vaksinere små og store barn. Send gjerne en e-post til . Begge foresatte må samtykke, skjema kan fylles ut når dere kommer.

Til alle foreldre til barn mellom 12 og 15 år.

Det er nå åpnet for at denne gruppen kan tilbys andre dose koronavaksine. Det må på samme måte som tidligere, underskrives av begge foresatte at barnet deres kan få vaksinen.

Denne dokumentasjonen kan enten sendes til vaksine@sorfold.kommune.no, eller ved å fylle ut dette skjemaet:

Samtykkeskjema koronavaksine

Skjemaet kan medbringes eller sendes til vaksinemailen.

For påmelding til vaksine, ta helst kontakt på e-postadressen over her, eller ring 482 67338. Hvis dere har anledning til å komme til Rådhussalen torsdag ettermiddag på drop-in, kan dere bare møte opp.

Til alle foreldre til barn mellom 5 og 11 år.

I desember 2021 ble det åpnet for at barn i alderen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom tilbys barnedoser med koronavaksine. 

Risiko for alvorlig koronasykdom for 5-11-åringer med alvorlig grunnsykdom er liten, men dette er en gruppe som kan være sårbare og derfor bør vaksineres.

 For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan intervallet være kortere, men ikke under 3 uker.

Før vaksinasjon må det foreligge skriftlig samtykke fra begge foresatte.

Dokumentasjonen kan sendes til vaksine@sorfold.kommune.no eller ved å fylle ut dette skjemaet:

Samtykkeskjema koronavaksine

Skjemaet kan medbringes, eller sendes til vaksinemailen. For påmelding til vaksine, ta helst kontakt på vaksine@sorfold.kommune.no  eller ring

482 67338.