Bildet: Vanligvis er det stor turisttrafikk på E6 gjennom Sørfold.

Følger helsemyndighetenes anbefalinger

Bransjeveiledningen tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har basert sine veiledere på:

  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer
  • Syke personer skal være i isolasjon/ karantene

Tiltakene er basert på en risikovurdering av arbeidsoperasjonene og situasjonen i serveringsvirksomheter, og er utarbeidet av NHO Reiselivs advokater i tråd med bestemmelsene i den nasjonale Covid-19 forskriften.

NHO reiseliv presiserer at hver enkelt virksomhet likevel må gjøre egne vurderinger og iverksette de tiltak som de mener er nødvendige, ut fra utformingen av lokalene, størrelsen på virksomheten, gjestegrunnlaget og praktiske hensyn.

Bransjeveileder for reiselivet