Kraft i Kobbelv

Den krafthistoriske utstillingen består av store plakater.

Planene ble presentert under Kraftfestivalen

Under årets Kraftfestival ble planene for denne utstillingen presentert. Den er et samarbeid mellom Statkraft, Nordlandmuseet, Sørfold Lokalhistorielag og Kobbelv Vertshus.

Krafthistorie fra krigsårene til i dag

I tekst og bilder forteller utstillingen om kraftutbyggingen og dens betydning for lokalsamfunnet fra okkupasjonsårene og fram til i dag.

Store plakater er montert langs en vandresti utenfor vertshuset, og disse er av robust materiale og blir stående ute uansett årstid og vær.

–  Vi ønsker alle velkommen til å komme og se, sier Ida Beate Otterlei, som er konservator ved Nordlandsmuseet Sørfold.

Kraft i Kobbelv