Kraft, natur og industri

Sørfold var i tidligere tider en kommune hvor folk levde av det de høstet fra havet og jorda. I 1967 ble Elkem Salten satt i drift, med strøm fra Siso Kraftverk. Dermed startet en ny æra i Sørfolds historie, der kraftutbygging og industri har fått stor betydning for næringsgrunnlag og arbeidsplasser.

Senere har Elkem Salten gitt livsgrunnlag for flere andre virksomheter, og vannkraften har gitt kommunen trygg økonomi og et godt utbygd servicetilbud.  

I nyere tid har også oppdrettsnæringen blitt en betydelig næringsaktør i Sørfold.

Hele Rago nasjonalpark ligger i Sørfold. Sammen med tre nasjonalparker på svensk side er dette Nord-Europas største sammenhengende villmarksområde.

Se dronefilm fra Rago av Zdenek Dvorak

Kulturkommune

Kulturlivet i Sørfold er også verdt å nevne. Mer enn 60 foreninger sørger for trivsel og aktivitet rundt om i kommunen. Mange ivrige elever synger og spiller  i kulturskolen. Ski, fotball,  og skyting i idrettslagenes regi aktiviserer også mange barn og unge.

Sørfold er stor i geografisk utstrekning, men beskjeden i folketall. Men den lille kommunen med det store kulturlivet har fostret uvanlig mange kunstnere som satser profesjonelt innen musikk, teater og billedkunst.

Brosjyre om Sørfold

Bli med på en historisk reise

Sørfold rundet 125 år som  egen kommune i 2012. i forbindelse med ette ble det laget en billedpresentasjon som tar deg med gjennom historien:

Sørfold kommune 125 år (pdf)

Sørfold kommune er medlem av Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK).
og Utmarskommunenes Sammenslutning.