Sentrumsdag på Straumen

Sentrumsdagen på Straumen er på mange måter en festival i festivalen, med konserter, leker, utstillinger og aktiviteter.

Kulturkommunens utstillingsvindu

Kraftfestivalen i Sørfold ble arrangert første gang i 2004 og annethvert år siden den gang. Den skiller seg ut fra de fleste andre sommerfestivaler med sitt fokus på egne kulturkrefter, og har et mål om å profilere egne aktører og kunstnere.

Den inneholder også samarbeid på kryss og tvers, både mellom amatører og profesjonelle, melllom bygder, foreninger, barn, ungdom og voksne.

Kultur og natur

Festivalåpning i Færøyvalen 2008

Å bruke den fantastiske naturen i Sørfold både som bakteppe og  som inspirasjon til kultursatsing er også et varemerke for Kraftfestivalen. Her fra festivalåpning  2008 i Færøyvalen, der fjell, hav og et fantastisk sommervær sørget for en unik ramme, og veteranbåten Ole Johnny var konsertscene.

Statkraft er hovedsponsor

Hovedsponsor er Statkraft, og øvrige sponsorer er Sørfold Kraftlag og Siso Energi.

Med andre ord er det kun kraftprodusenter som sammen med Sørfold kommune sørger for det økonomiske grunnlaget.

Foran neste festival i 2016 skal både organisering og andre momenter evalueres og gjennomgås. Alt kan bli bedre, og man er avhengig av samspill mellom en rekke aktører for å lykkes.

Alle er velkommen til å si sin mening

Et enkelt skjema er sendt ut til lag og foreninger samt andre som er innkalt til kontaktmøte for kulturlivet 29. januar.

Men alle andre er også velkommen til å si sin mening om Kraftfestivalen. Derfor har vi laget en webversjon av skjemaet, som du finner under her.

NB! Vi vil ikke offentliggjøre hvem som har svart hva, kun et sammendrag av innkomne synspunkter.

Se også:

Takker alle som bidro

Siste frist for å sende inn skjemaet :  20. februar 2015.