Ida Beate Otterlei med kystfortets gjestebok

Ida Beate Otterlei var en av mange som skrev seg inn i gjesteboka i 2015.

Kystfortet fram i lyset

I Røsvik ligger restene av et forsvarsverk bygd av tyskerne under andre verdenskrig.  

 Dette var nesten glemt helt til Røsvik skole i samarbeid med historiker Tore Gleinsvåg begynte arbeidet med å grave det frem og fortelle dets historie.

Hefte om Røsvik kystfort av Tore Gleinsvåg

Det er utgitt et eget hefte om Røsvik kystfort. Dette koster 100 kroner, og selges på servicekontoret, Rådhuset.

Heftet kan også  bestilles ved henvendelse til Sørfold kommune, kulturkontoret,
tlf. 75 68 53 33/97530437 eller e-post kultur@sorfold.kommune.no

Artillerigruppe Folda

Røsvik kystfort hadde navnet «Hærkystbatteri 8/974 Sörfold» og lå under Artillerigruppe Folda. Sammen med kystfortene Laukvik, Eidet, Reitan, Tårnvik og Sommernes skulle kystfortet beskytte inngangen til Foldfjorden.

 Røsvik kystfort var ett av omtrent 300 kystbatteri langs Norges kyst under andre verdenskrig. Samlet utgjorde de «Festung Norwegen» som skulle beskytte kysten mot en alliert invasjon.

Faktisk bidro denne enorme satsingen på forsvaret av norskekysten til at store tyske styrker forble stasjonert i Norge, styrker som kunne ha bidratt på østfronten.

Ida Beate Otterlei ved en firling 

Her har vi ved en såkalt firling. Ved hjelp av denne kunne man skyte med fire maskingeværer samtidig.

Røsvik var også minelagt

Røsvik kystfort hadde som hovedskyts seks 7,5 cm belgiske feltkanoner med en rekkevidde på 10 000 meter. I tillegg var her plassert blant annet bombekastere, luftskyts, flammekastere og lyskastere.

Røsvik var også minelagt. Til hver kanonstilling hørte bunkere og løpegraver. I tillegg var her store fjellanlegg med tunneler. Alt for å overvåke og beskytte fjorden.

Ida Beate Otterlei ved kanonstilling

 Kanonstilling.

Fangeleirer i Røsvik, Ånsvik og Djupvik

Vi vet ikke sikkert hvor stor den tyske styrken i Røsvika var, men Tore Gleinsvåg tror at fortet hadde ca. 150 soldater for å betjene kystfortet.

I tillegg må det ha vært soldater utenfor fortet, folk fra organisasjon Todt og andre arbeidere. I Røsvik, Ånsvik og Djupvik var det også leire for sovjetiske krigsfanger.

 Røsvik skole har samlet en mengde nyttig informasjon om Røsvik kystfort i tekst og bilder på sin hjemmeside:

Røsvik kystfort