Kun ett smitteutbrudd

Det har nå kommet svar på samtlige covid-19 tester som ble foretatt fredag 5.mars.

Til sammen er 12 personer bekreftet smittet siden 27. februar, og alle stammer fra samme utbrudd, der smitteveien er kjent. De 4 siste som testet positivt er alle nærkontakter som allerede var i karantene. Alle som er bekreftet smittet blir fulgt opp av helsetjenesten.

–Ut fra det høye antall personer som ble satt i karantene, har vi et forholdsvis lavt antall som testet positivt. Dette viser at den smittebegrensende innsatsen har fungert godt, sier fungerende kommuneoverlege Grisananthan Paramsothy, som har en viktig oppfordring:

–Alle som heretter får symptomer bør teste seg, uansett om symptomene er milde. Det å teste mange er viktig for å bremse spredningen av viruset, sier han.

De som startet sin karanteneperiode om ettemiddagen fredag 26. februar, kan avslutte denne mandag 8. mars kl. 16.00.

Skoler og barnehager følger gult nivå

Straumen skole og SFO har første skoledag etter vinterferien tirsdag 9. mars, mens Nordsia oppvekstsenter og Røsvik skole starter mandag 8.mars.

Straumen barnehage åpner etter stengning onsdag 10.mars.

Samtlige skoler og barnehager følger gult nivå i trafikklysmodellen.

Mer om trafikklysmodellen for skoler

Trafikklysmodell for barnehager

Anbefaler munnbind på kollektivtransport og i offentige rom innendørs

Vi anbefaler bruk av munnbind på buss/skolebuss, taxi samt i butikker og i andre offentlige rom innendørs.

Ellers gjelder følgende tiltak i Sørfold kommune i forbindelse med koronasituasjonen:

  • Kulturskolen underviser digitalt ut uke 10
  • Kommunale bygg er stengt for utleie, møter og fritidsaktivitet inntil videre
  • Servicekontoret er stengt for fysisk besøk. Se artikkel lenger ned om hvordan du likevel får kontakt.
  • Hjemmekontor for alle kommunalt ansatte som kan ha det
  • Bibliotek med utstyrssentral stengt ut uke 10
  • Bygdekino i Mørsvik 12. mars er avlyst
  • Besøksforbud institusjoner til 15. mars
  • Arrangementer avlyses og møter gjennomføres digitalt

Oppdatering 9. mars: Kulturskolen kan gå over til vanlig undervisning fra mandag 15. mars og utstyrssentralen kan låne ut utstyr pr. bestilling fra 16. mars.

Hva som ellers vil gjelde av tiltak fra og med uke 11 vil besluttes av kriseledelsen fredag 12. mars.

Se også:

Den digitale døren er åpen