Servicekontoret åpner for publikum

Regjeringen har lagt fram nye nasjonale retningslinjer og anbefalinger i forbindelse med koronasituasjonen.

Her er link til disse:

Nasjonale råd og regler

Kriseledelsen i Sørfold kommune hadde møte fredag 14. januar, der de gikk gjennom Regjeringens nye retningslinjer.

Følgende gjelder i Sørfold fra mandag 17. januar:

Servicekontoret åpner for publikum, men med følgende presisering:

  • Kun én person inne om gangen
  • Påbud om munnbind når man ikke kan holde avstand
  • Fortsatt nasjonalt påbud om hjemmekontor gjør at publikum ikke kan besøke saksbehandlere rundt om på kontorene, kun på telefon og e-post

Grønt nivå i skoler og barnehager

Det er ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, grunnskoler og SFO.

Samtidig har kommunene anledning til å gå over til gult hvis lokal smittesituasjon tilsier dette.

Skoler, barnehager, SFO og kulturskole i Sørfold kommune går over til grønt nivå fra mandag 17. januar.

Heilt innafor

Grønt nivå betyr også klarsignal for prosjekt Heilt innafor, som da kan bruke både hall og spesialrom på Straumen skole. Det blir åpen hall torsdag 20. januar, ellers viser vi til Heilt innafor på facebook for oppdatering om aktivitet.

Det blir Endelig fredag på fotballhytta 14. januar.

Barn og unge skal i størst mulig grad skjermes mot inngripende tiltak. Samtlige tre ungdomsklubber er i drift. Korps kan øve.

Treningsrom, hall og basseng

Sørfoldhallen og gymsal Nordsia og Røsvik åpner for trening og aktivitet fra mandag 17. januar, dette gjelder både barn/unge og voksne.

Voksne må være max 20 i gruppen, og ved høyintensiv trening må man holde 2 meters avstand.

Treningsrom Nordsia og Sørfoldhallen åpner for bruk, men med forsvarlig smittevern og renhold av apparatene (med såpevann, ikke sprit) etter hver bruker.

NB! Garderobene i Sørfoldhallen er inntil videre ikke tilgjengelig for bruk på kveldstid.

Basseng Mørsvik og Sørfoldhallen er foreløpig kun åpne for skolenes bruk, ikke for fritidsaktivitet på kveldstid. Årsaken til dette er begrenset kapasitet på renhold.

Annen fritidsaktivitet for voksne

Korene kan gjenoppta sin øving, men med max 20 personer til stede og med 2 meters avstand når de synger.

Foreninger som har aktivitetshuset Bakeriet som møtelokale, kan også starte opp igjen, men med max 20 personer til stede.

Torsdagsklubben i Røsvik kan også starte opp, det samme gjelder sanitetsforeningen i Mørsvik.

Husk: Generelt påbud om munnbind når man ikke kan holde 1 meter avstand, dette gjelder ikke når man sitter på plassen sin.

Det kommer ny oppdatering fra Regjeringen om 2 uker.

Vi oppdaterer etter behov om lokale tiltak og endringer i disse.

Spørsmål kan rettes til informasjonsansvarlig i kriseledelsen Bente Braaten, tlf. 975 30 437 eller e-post bbr@sorfold.kommune.no