Idrett, kultur og frivillighet

Mellom 14. og 21. april april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.

Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.

Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen.

Lotteri -og stiftelsestilsynet og Kulturrrådet forvalter hver sin ordning

Det åpnes for søknader 14. april, men allerede nå ligger det mye god informasjon, med veiledning, spørsmål og svar på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene.  

Lotteri- og stiftelsestilsynet administrerer delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet).

Kulturrådets ordning retter seg mot arrangører i kultursektoren, som festivaler m.fl.

Søknadsfrist: 21. april 2020.

Les mer om disse ordningene:

Lotteri – og stiftelsestilsynet

Kulturrrådet