Sørfold kommunes  kriseteam:

Navn

Adresse

Telefonnummer

Sykepleier og leder for Helse og velferd
Gunnbjørg Olufsen, leder

Bodø

 95 74 71 25

Sykepleier Karianne Pedersen, nestleder

Kvarv

97 15 11 24

Lege Bjørn Håkon Urving

Bodø

95 99 52 56

Hjelpepleier Kari Sarnes

Fauske

97 02 68 24

Vernepleier Hilde F Larsen

Straumen

90 15 03 34

Helsesøster Berill Dåbakk

Fauske

97 14 39 61

Helsesøster Trude Zahlsen

Fauske

45 04 44 13

Sokneprest Lisbeth Gieselman

Fauske

95 46 84 63

Kriseteamet aktiveres gjennom:

  •  Overordnet kriseledelse i kommunen
  •  Ulykker, katastrofer, kriser og dramatiske hendelser som ledes av skadestedsleder fra politiet. Politiet rekvirerer bistand fra kriseteamet.
  •  Kriseteamet kan være ressurs for andre virksomheter (f. eks.skoler, bedrifter og andre) som blir rammet av ulykker, katastrofer, kriser og dramatiske hendelser.
  •  Kriseteamet kan på eget initiativ ta kontakt med personer eller virksomheter hvor det foreligger behov for akutt hjelp

 

Nyttige linker:

Senter for krisepsykologi

Kriser