Ordfører Gisle Hansen hadde et ærefullt oppdrag mot slutten av kommunestyremøtet 7. september. Flere skulle ha overrakt en takk for sin innsats i kommunestyret, siden de ikke er med videre på valg til den kommende perioden.

Men først ble Lars Kr. Evjenth hedret for lang og omfattende tjeneste ved å få overrakt KS-medaljen og diplom av ordføreren.

KS-medaljen

KS-medalje er en norsk sivil utmerkelse som deles ut av KS – kommunesektorens interesseorganisasjon. Medaljen tildeles kommunalt folkevalgte og kommuneansatte som «har utført en fortjenstfull samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune».

Medaljen er et malteserkors i hvit emalje med KS' våpenskjold i midten, med blått og hvitt bånd. Medaljen omtales også som KS' hederstegn, KS' hedersbevis, Kommunenes Sentralforbunds hederstegn og lignende navn.

Medaljen har blitt utdelt siden 1957.

Det er den enkelte kommune, fylkeskommune eller kommunale foretak som søker om medalje på vegne av sine folkevalgte og ansatte. Den enkelte kommune dekker også utgiftene til medalje.
For folkevalgte kreves vanligvis at vedkommende har hatt tillitsverv i minst 24 år.

Lars Kr. Evjenth har vært fast kommunestyremedlem siden 1999 (24 års sammenhengende tjeneste i kommunestyret), og ordfører i perioden 2002 - 2019.

Stolt av lærerjobben

Lars Evjenth takketale

Lars Kr. Evjenth takket for overrekkelsen av medalje og diplom ved å bl.a. peke på sin nåværende jobb som lærer ved Straumen skole.

" - Jeg er veldig glad for å kunne være lærer her i Sørfold, en jobb jeg er stolt av - vi har mange flotte ungdommer her i kommunen".

Vi gratulerer med KS-medaljen og for den lange tjenesten Lars Kr. Evjenth har utført som politiker - en posisjon han fortsatt beholder også etter det kommende valget.