Kulturkontoret ligger ved inngangen til Rådhussalen, men besøkende må gå inn via hovedinngangen og melde seg på servicekontoret.
 
Bente Braaten er kultursjef. Hun kan treffes på ltlf. 97 53 04 37. E-post: kultur@sorfold.kommune.no.

Ragnhild Helena Hansen er kulturskoleleder. Hun kan treffes på tlf. 416 17 970 og e-post rhh@sorfold.kommune.no

Sylvi Katrin Brandsæther er folkehelsekoordinator. Hun har telefon  907 27 655. E-post: sylvi.brandsather@sorfold.kommune.no

Kulturkontoret har ansvaret for en rekke tjenester innenfor kultur og fritid, bibliotek, ungdomsaktivitet samt idrett og friluftsliv.

Sørfoldhallen med basseng og Lakselva Idrettsanlegg ligger også under kulturavdelingen. Disse finner du i hovedmenyen som egne punkter i venstremenyen.