Rådhuset med kulturfløyen

Det er i denne delen av Rådhuset at radonnivået fortsatt er for høyt.

Tiltak iverksatt

I 2010 ble det påvist store konsentrasjoner av radon på Sørfold Rådhus.

Det ble derfor montert radonbrønner med vifteavsug.

Nye målinger viste klar forbedring på deler av bygget, men delen av huset hvor blant annet kulturavdelingen har kontorer, hadde verdier opp i 1021 Bq/m3 (Bequerel pr. m3 luft)

Firma ble engasjert for kontroll, og man fant lekkasjer fra rørskjøter, som da ble byttet ut.

Vinteren 2014/2015 ble det foretatt nye radonmålinger, som fortsatt viste for høye verdier der kulturavdelingen holder til.

Radonvifter ble satt på fullt, ventilasjon ble justert i forhold til over- og undertrykk, og det ble tettet mellom vegg og gulv.

Radonnivået fortsatt for høyt

Kontrollmålinger i 2015/2016 viste at verdiene hadde sunket fra året før, men at det fortsatt var for høyt. Nå lå høyeste verdi i bygget på 420 Bq/m3.

Rådmannen  tar helserisikoen til de ansatte på alvor, og kulturavdelingen har flyttet ut av Rådhuset og til midlertidige kontorer i 2. etasje i den tidligere banken i Straumen sentrum.

Dette gjelder både kulturkontoret, kulturskolen og distriktsmusikerne.

Alle telefonnumre er som før.

Med på flyttelasset er også hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Katrin Elvebakk, som har kontorfellesskap med kulturavdelingen.

Det vil også være enklere å kunne gjøre nødvendige tiltak når lokalene er tomme. Avdelingen vil ikke kunne flytte tilbake før verdiene er innenfor grenseverdien.

Videre vil det bli gjort kontrollmålinger de påfølgende 2 årene etter at man har oppnådd anbefalt verdi, og deretter hvert 5. år.

Anbefaling fra Statens strålevern er at det bør gjøres tiltak for å redusere nivået ved verdier over 100 Bq/m3. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3.

Les mer om radon i artikkel som ble publisert på hjemmesiden i fjor, også med link til Statens strålevern m.fl.:

Anbefaler radonmåling