Havfiske fra land

I Sørfold er det gode muligheter for havfiske fra land, og dette kan være en fin aktivitet i friluftsåret 2015. Her er det ferieklubben som fisker, og som vi ser, er det napp å få.

Skal lage friluftskalender med aktiviteter

2015 er utnevnt til Friluftslivets år, og både sentralt og lokalt ble dette markert med en offisiell åpning 13. januar.

Den nasjonale dugnaden skal fortsette gjennom hele året, med små og store arrangementer.

I Sørfold er det flere planer og idéer på gang, blant annet friluftsskole for 5.- 7. klassinger som del av årets ferieklubb, samt en månedens tur gjennom hele året.

Og: Ikke minst skal det utarbeides en friluftskalender der alt dette skal plottes inn.  Til denne håper man på mange bidrag og innspill fra lag og foreninger.

–  Vi ønsker info om alle tiltak som er åpne for befolkningen: Isfiske, ferskvannsfiske, bålturer, havfiske, aking, padling og mye mer, skriver folkehelsekoordinator Steinar Strand i et brev som følger med innkallingen til kontaktmøtet 29. januar.

70 år i frihet

Men friluftsåret er ikke det eneste som skal markeres i 2015. I år er det 70 år siden frigjøringen i 1945, og dette jubileeet skal også vies plass i hele landet.

Hvordan kan frigjøringsjubileet markeres lokalt?

Dette er to av temaene som står på sakslista til møtet med lagene. Ellers skal Kraftfestivalen evalueres (egen artikkel om dette kommer), og større arrangementer for i år og neste år skal kartlegges for å unngå kollisjoner.

Rådmannen kommer

Det blir også anledning til å stille spørsmål til kommunens representanter og informere om det som skjer i lagene.

Sørfolds nye rådmann Ørjan Higraff vil være til stede, og han ser fram til å møte lagene og høre litt om hva de er opptatt av.

–  Alle interesserte ønskes velkommen til møtet, uansett om de er med i en forening eller ikke sier kultursjef Bente Braaten.

Det blir også kaffepause med enkel servering, der folk kan snakke uformelt sammen, og knytte samarbeid på tvers av bygder og fagområder.

Torsdag 29. januar kl. 18.00 på aktivitetshuset Bakeriet, Straumen.