Bildet: Suppestasjon utenfor biblioteket i fjorårets trivselsuke, med Sylvi K Brandsæther og Ole-Anders Seines.

Samarbeid, informasjon og trivelig samvær

Dette møtet er et årlig treffpunkt for alle som er opptatt av kultur i Sørfold.

Kulturkontoret informerer, lagene forteller om sine planer og prosjekter, og samarbeid knyttes.

Folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther skal informere om flere ting som står på årets tiltaksplan for folkehelse, blant annet grendemidddag, trivselsuke (folkehelseuke) og Ung i Sørfold.

Ungdomshallen som arrangeres hver torsdag i Sørfdlhallen er også tema.

–Her ønsker vi å få med flere frivillige fra lag og foreninger, sier Sylvi K. Brandsæther.

Når det gjelder trivselsuka, vil denne inngå i grønn måned og gå av astabelen første uka i mai.

Grønn måned er et samarbeid mellom Sørfold menighet og en rekke foreninger og organisasjoner, og diakoniarbeider Connie Bakken vil fortelle om foreløpige planer for måneden, som har fokus på miljø og gjenbruk.

«Leve hele livet» er en reform som alle kommuner skal iverksette. Den handler om livskvalitet for eldre, og en representant for kommuneadministrasjonen vil fortelle om reformen, og samtidig invitere lag og foreninger til å bidra med innspill og medvirkning i det som skal skje lokalt.

Dette er noe av det som skal skje på møtet.

– Ellers blir det anledning til å stille spørsmål til oss, og ta opp det som lagene selv ønsker, sier kultursjef Bente Braaten, som understreker at møtet er åpent for alle interesserte.

Her er brevet som er sendt ut til lag og foreninger:

Kontaktmøte for kulturlivet mandag 24. februar kl. 18.00 på Bakeriet.