I 2020 rakk man  å avholde det årlige stormøtet for lag og foreninger før samfunnet stengte ned. I 2021 måtte det utgå på grunn av koronasituasjonen.

Nå er det klart for å møtes igjen. For å utveksle informasjon mellom lagene og kommunen, og for å finne ut hva lagene kan samarbeide om.

Og ikke minst er det trivelig å møtes.

Opplegg for møtet:

  • Diverse informasjon fra kulturenheten: Kulturmidler (søknadsfrist 19. april), kulturskolen, Bodø 2024, Heilt innafor, Ung i Sørfold, hva skjer på biblioteket m.m.
  • Kulturuka 2022, 12.-19. juni, som også blir en markering av Frivillighetens år. Vi går gjennom innspill og foreløpig program og legger planer videre.
  • Prosjektutvikling. Har dere idéer som kan bli til et prosjekt?
  • Planarbeid innenfor fysisk aktivitet
  • Trafikksikker kommune, retningslinjer for sikker transport.
  • Kommuneplanens samfunnsdel. Trainee Paulina informerer om planlagte folkemøter og resultater fra digital spørreundersøkelse.
  • Ordet fritt/annet som ønskes tatt opp/spør oss.

Det blir også en runde om hvordan lagene har opplevd to år med koronatiltak og utfordringer knyttet til dette.

Vel møtt!

Vi ber om at lag og foreninger stiller med 1-3 personer, helst fra styret. Møtet er også åpent for alle andre interesserte. Det blir kaffepause med enkel servering.

Vi åpner veggen mellom møterommet og kantinen.