Sørfold Triaklubb på snetrumsdagen 2014

Sørfold Trialklubb er et av idrettslagene som får kulturmidler. De har 7 medlemmer under 12 år, og 10 mellom 12 og 18. Det arbeides med å lage ny trialbane ved Lakselva, dette er fra en oppvisning under sentrumsdagen 2014.

Alle vil få svar på sine søknader

Kulturmidlene ble fordelt i driftsutvalgets møte 9. juni. Kulturkontoret opplyser at samtlige søkere vil få svar på sine søknader, og brev vil bli sendt ut 3. juli.

Her er fordelingen av kulturmidler 2015:

 • Straumen skole- og ungdomskorps               40.000
 • Salten Veteranbåtlag                                           13.000
 • Straumen og Omegn Husflidslag                      3.000
 • Sørfold Fotoklubb                                                 2.000
 • UL Fram, Ånsvik                                                 15.000
 • Sørfold Lokalhistorielag                                     5.000
 • Uendelig Teater/Kjelvikspillet                         30.000
 • Jeunesses Musicale Norway                           4.000

(Internasjonal musikkleir på Rørstad)

 • Sørfold Fotballklubb                                        25.000
 • IL Siso                                                               37.500
 • IL Leirgutten                                                       7.500 
 • Røsvik skytterlag                                             10.000
 • Sørfold Trialklubb                                              7.500
 • Sørfold Bueklubb                                             10.000
 • Sørfjorden skytterlag                                         7.500
 • IL Knubben                                                       10.000
 • Sørfold Helsesportslag                                   2..000