Sørfold fotballklubb fikk mest, med 35.000 kroner.  Dette er fra en trening på Lakselva. Foto: Sørfold fotballklubb.

Blant årets søkere var det en nykomling: En foreldregruppe på Kvarv har søkt om støtte til oppstart av barneklubb.

Ingen søkere fikk avslag, men flere har fått mindre støtte enn de søkte om. Når det gjelder ungdomshus/grendehus, var det ingen søkere i år.

Tildelingen ble foretatt i driftsutvalget 13. mai, og den var enstemmig. 

Politikerne fulgte også rådmmannens anbefaling om å slutte seg til idrettsrådets forslag til  fordeling til  idretts – og skytterlag.

Alle får brev med vedtak om tildeling. De vil også få midlene utbetalt før sommerferien.

Her er hele tildelingen:

 • Foreldregruppe på Kvarv, oppstartingstilskudd barneklubb: Kr. 7.000
 • Straumen og omegn husflidslag: Kr. 3.000 til aktivitet for barn
 • Sørfold Helsesportslag: Kr. 10.000
 • Salten Veteranbåtlag kr. 10.000
 • Straumen skole- og ungdomskorps : Kr. 30.000
 • Uendelig teater/Kjelvikspillet: Kr. 25.000 til årets Kjelvikspill
 • Sørfold Fotballklubb: kr 35 000,-
 • IL Knubben  kr 25 000,-
 • IL Leirgutten  kr 10 000,-
 • IL Siso kr 32 000,-
 • Røsvik Skytterlag kr 18 000,-