NB! Noen lag har allerede søkt om kulturmidler. Disse kan da ettersende regnskap og årsmelding når årsmøte er avholdt, dersom de ikke rakk å ha årsmøte før 13. mars.

Husk rapportering

For de som fikk støtte i fjor: Når det søkes  om kulturmidler i år, må lagene vedlegge en kort redegjørelse: Har de gjennomført det de fikk støtte til i fjor?

 Forebyggende, holdningsskapende og inkluderende

Ellers er følgende momenter  viktige:

  • Lag/foreninger som mottar kommunale kulturmidler til aktivitetsskapende tiltak /drift for barn og unge skal ha nedfelte retningslinjer om forebyggende arbeid mot rus og mobbing i sine vedtekter.
  • For idrettslag: Idrettens retningslinjer for barneidrett skal følges.

Kriterier for kulturmidler, felles

Kriterier for kulturmidler idrett

Regnskap, årsmelding og budsjett

Alle som søker om kulturmidler må vedlegge revisorbekreftet regnskap, årsmelding og budsjett.  De må også oppgi bankkonto som eventuell støtte skal overføres til.
 
Lagene bes søke elektronisk, og samme skjema brukes for alle typer lag.
 
Søknadsfrist: 15. juni 2020.
 

Før det fattes vedtak, skal idrettsrådet uttale seg om fordelingen til idretts - og skytterlagene.

Dette gjør at formannskapet ikke får mulighet til å fordele kulturmidler før etter sommerferien.

 Nærmere opplysninger kan gis av kultursjef, tlf. 975 30 437. Du kan også sende en e-post til kultur@sorfold.kommune.no hvis du lurer på noe.