Medlemmer av Sørfold Bueklubb

Hvis vi skulle ha pekt ut en årets nykommer blant lag og foreninger i Sørfold som søkte om støtte i fjor, ville det nok ha blitt Sørfold Bueklubb. Klubben har vokst mye på kort tid, og aktiviserer mange barn og unge. Her fra nordnorsk mesterskap på Ørnes i fjor, der klubben tok hjem 3 gull og 1 sølv. Foto: Sørfold Bueklubb.

Forebyggende og holdningsskapende

Sørfold Bueklubb fikk 22.000 kroner i kulturmidler i fjor, mens Straumen skole- og ungdomskorps fikk mest med 40.000 kroner.

I 2011 ble det foretatt en gjennomgang og revidering av kriteriene for kulturmidler. Følgende momenter er viktige:

  • Lag/foreninger som mottar kommunale midler til aktivitetsskapende tiltak for barn og unge, skal ha nedfelt retningslinjer om forebyggende arbeid mot rus og mobbing i sine vedtekter.
  • Lag som mottar støtte, må avlegge regnskap som viser hvordan midlene er brukt. Denne rapporteringen skjer neste gang de søker. Og mottatt støtte til tiltak som ikke er gjennoført, fører til redusert tilskudd neste gang.
  • For idrettslag: Idrettens retningslinjer for barneidrett skal følges.

Under fjorårets behandling i driftsutvalget, ble 2. kulepunkt fulgt opp med følgende merknad:

 Det må presiseres i regnskapet at tilskuddsmidler er benyttet til det som de er søkt til. Lag/foreninger må informeres om dette.

Merking av turløyper

NB! Friluftsmidlene lyses ikke ut i år. Hvert 5. år kan disse midlene i følge vedtatte kriterier brukes til merking av turløyper, og nå er vi inne i et slikt 5. år.

Hvem og hva kan få støtte?

Les mer om dette i kriteriene, begge dokumenter i pdf:

Kriterier for kulturstøtte, felles og overordnet

Spesielle kriterier for idretts/skytterlag

Regnskap, årsmelding og budsjett

Alle som søker om kulturmidler må vedlegge revisorbekreftet regnskap, årsmelding og budsjett. De må også oppgi bankkonto som eventuell støtte skal overføres til.

Elektronisk skjema

Lagene kan søke elektronisk, og samme skjema brukes da for alle typer lag:
Elektronisk søknad om kulturmidler

NB! Idretts – og skytterlag må benytte elektronisk søknadsskjema.

For andre typer lag:

De som ikke ønsker å benytte elektronisk søknadsskjema, kan enten:

  • Skrive ut nedenstående skjema, fylle det ut for hånd og sende det med vanlig post til Sørfold kommune, 8226 Straumen, eller:
  • Lagre og fylle ut skjemaet på egen PC, og sende det som vedlegg på e-post til post@sorfold.kommune.no

Skjemaet ligger i pdf som kan skrives i og lagres .

Søknadsskjema kulturmidler

Lurer du på noe? Ta kontakt med kultursjef, tlf. 75 68 53 33/975 30437. Du kan også sende en e-post til kultur@sorfold.kommune.no

 

 

Husk søknadsfristen: 1. april.