Stafettløpere i IL Siso

IL Siso fikk den største summen i fjor med 44.000 kroner. Her er lagets yngste stafettløpere på Nordnorsk mesterskap på ski i Alta i mars 2016. Foto: IL Siso. 

Tydelig rapportering

Lag som søker i år og som fikk støtte i fjor, må merke seg:

  • Når det søkes i år, må lagene skrive en kort redegjørelse: Har de gjennomført det de fikk støtte til i fjor?

 Forebyggende og holdningsskapende

Ellers er følgende momenter viktige:

  • Lag/foreninger som mottar kommunale kulturmidler til aktivitetsskapende tiltak /drift for barn og unge skal ha nedfelte retningslinjer om forebyggende arbeid mot rus og mobbing i sine vedtekter.
  • For idrettslag: Idrettens retningslinjer for barneidrett skal følges.

Hvem og hva kan få støtte? Les mer om dette i kriteriene, alle dokumenter er i pdf:

 
Regnskap, årsmelding og budsjett
Alle som søker om kulturmidler må vedlegge revisorbekreftet regnskap, årsmelding og budsjett.  De må også oppgi bankkonto som eventuell støtte skal overføres til.
 

Redusert ramme

I forbindelse med budsjettbehandlingen, ble kulturbudsjettet redusert med 829.000 kroner for 2017. Dette har tre konsekvenser for tildeling av kulturmidler:
  • Tilskudd friluftstiltak er lagt ned
  • Potten for allment kulturarbeid er redusert med 50.000 kroner
  • Som før vil barne - og ungdomsarbeid blir prioritert ved tildelingen. Med redusert ramme vil dette komme enda tydeligere fram enn før.

Elektronisk skjema

Lagene kan søke elektronisk, og samme skjema brukes da for alle typer lag.
Elektronisk søknad om kulturmidler
 
NB! Idretts - og skytterlag må benytte elektronisk søknadsskjema.
 

Til andre typer lag:

De som ikke ønsker å benytte elektronisk søknad, kan enten:
  • Printe ut nedenstående skjema, fylle det ut for hånd og sende det med vanlig post til Sørfold kommune, 8226 Straumen, eller:
  • Lagre og fylle ut skjemaet på egen PC, og sende det som vedlegg på e-post til post@sorfold.kommune.no.
Skjemaet  ligger i pdf som kan skrives i og lagres:
 
 Nærmere opplysninger kan gis av kultursjef, tlf. 75 68 53 33/975 30 437  eller idrettsleder, tlf. 75 68 53 34/476 34 955. Du kan også sende en e-post til kultur@sorfold.kommune.no hvis du lurer på noe.