Offerplass i Mørsvikbotn

Samisk offerplass

I Mørsvik har det tidligere vært en samisk offerplass (bildet). De første beskrivelsene av denne går tilbake til 1923.

Denne kilden forteller at det her skal ha vært et offersted. I tillegg skal det ha vært et «avgudsbilde» her, som ble fjernet omkring 1830. Det skal også ha vært en gravplass på stedet.

 Àrran lulesamisk senter og Nordlandsmuseet avd. Sørfold skal gjennomføre en registrering og dokumentasjon av plassen sommeren 2015.

Velkommen til informasjonsmøte på Mørsvik oppvekstsenter onsdag 29. april kl. 18.00-19.00. Der vil du få høre mer om dette prosjektet.