Merket sti gjennom Røsvikdalen

Her ved skytebanen i Røsvik starter den blåmerkede ruta gjennom Røsvikdalen over fjellet til Fridalen i Valnesfjord.

Gammel ferdselsvei mellom Røsvik og Valnesfjord

–  Tema for årets kulturminnedager er nabolag, kulturminner og historie. Da synes vi det passer godt å markere Kulturminnedagen ved å gå denne turen, som er en gammel ferdselsvei, og som inneholder både kulturhistorie og godt naboskap.

I tillegg er det jo Friluftslivets år, sier Leikny Simonsen, leder i Sørfold Lokalhistorielag.

Leikny Simonsen på befaring

Leikny Simonsen på befaring i juni. Foto: Odd Simonsen.

Fire foreninger samarbeider

Fotturen er ca. 12 km lang, og Leikny har prøvegått den sammen med sin mann. Dette var i juni, da det fortsatt lå snø mange steder.  Det gjør det ikke nå.

Arrangementet er et samarbeid mellom Sørfold Lokalhistorielag, Sulitjelma og omegn turistforening, Fauske Slektshistorielag og UL Framsyn i Valnesfjord.

–  Som guide har vi vært så heldig å få Harald Bjørknes, opprinnelig  fra Kines, sier Leikny, som forteller at det var bestemte plasser underveis at folk skiftet til kirkeklær.

Det var også ferdsel langs denne ruta under krigen.

F.v. Leikny Simonsen og Anne-Lise Nordvik Arntzen på årets Kjelvikdag

Sørfold Lokalhistorielag var også arrangør for Kjelvikdagen 16. august. Her er Leikny Simonsen t.v. opptatt med matservering på den idylliske husmannsplassen, sammen med Anne-Lise Nordvik Arntzen. Foto: Nordlandsmuseet.

Buss fra Valnesfjord

Turen starter fra Røsvik kl. 10.00, med oppmøte ved kirkegården. (bildet under) Det settes opp buss som går fra Valnesfjord helsesportssenter ca. kl. 08.30, og som går innom Straumen på vei til Røsvik.

Bussen går samme vei ca. kl. 15.00.

Parkeringsplass ved Røsvik kirkegård

Med andre ord er det tilrettelagt for at folk kan delta på en enveistur uten å måtte ordne seg med egen transport til bilen sin eller til start.

Det må betales egenandel for buss. Påmelding buss: Leikny Simonsen, tlf. 976 84 368.

Velkommen til markering av Kulturminnedagen søndag 13. september!

Kulturminnedager

I Fridalen er stien tilrettelagt med klopper mange steder.