Andkilvatnet

I forbindelse med kulturminneturen 10. september blir det båtskyss over det idylliske Andkilvatnet.

Forteller om krigshendelser i området

Sørfold Lokalhistorielag har i mange år tatt ansvaret for lokal markering av Kulturminnedagene, som alltid foregår i september.

Markeringen legges gjerne opp som en kombinasjon av tur og formidling av kulturhistorie, slik blir det også i år.

Dagen er lørdag 10. september, med oppmøte i Andkilen kl. 11.00. Derfra er det båttransport over Andkilvatnet og Fagerbakkvatnet.

Ole Henrik Fagerbakk er guide, og han vll å fortelle om krigshendelser i området og om gården Fagerbakk. Turen opp dit betegnes som middels krevende, med vandring i 3-4 timer.

I mars overtok Fagerbakk som leder i Sørfold Lokalhistorielag etter Leikny Simonsen.

NB! På grunn av båtskyssen må man melde seg på for å bli med.

Dette skjer til Ole Henrik Fagerbakk  i telefon 901 93 442 eller på e-post til oh-fager@hotmail.com

Området Fagerbakk

Fagerbakk