F.v. Eskild Pedersen, Eva P. Pedersen, ordfører Lars Evjenth, Eva Lund Pedersen og Erling Pedersen

Ordfører Lars Evjenth overrakte kulturprisen til fire overraskede og glade vinnere under et utvidet styremøte i IL Siso 6. januar. F.v. Eskild Pedersen, Eva P. Pedersen, ordfører Lars Evjenth, Eva Lund Pedersen og Erling Pedersen. Foto: Espen Reiss.

Dette er fire utrettelige ildsjeler som har jobbet frivillig i en mannsalder.

Både synlig og i kulissene. Som utøvere, trenere, organisatorer, pådrivere, ledere og dugnadsarbeidere. Og alle hadde sentrale roller i arrangementskomitéen da IL Siso arrangerte nordnorsk mesterskap på ski i 2006 til 20 i stil.

Vi gratulerer!

Som begrunnelse for hvorfor disse fire får kulturprisen, velger vi å sitere noen av forslagsstillerne:

Eva Lund Pedersen har gjort en stor kulturinnsats gjennom mange, mange år som idrettsadministrator. (I IL Siso og Salten skikrets og senere Nordland skikrets). Som mangeårig leder av IL Siso har hun bak seg utrolig mange gratis timer på alle plan, inkludert dokumentasjon av lagets historie.

Laget har holdt et høyt sportslig nivå gjennom mange år, der Evas innsats har hatt avgjørende betydning for prestasjoner som innbefatter NM-vinner i aldersbestemte klasser – og for det gode miljøet i laget.

Under NNM på ski i 2006, der IL Siso var arrangør, var Eva leder av hovedkomiteen. Halvannet års hard planlegging og jobbing ga et prikkfritt arrangement.

Garvede ledere fra store lag langt borte var imponert over at et så lite lag som IL Siso kunne klare dette så bra!

Eva har også vært et flott forbilde for andre som kvinnelig leder og utøver. På 60-tallet ble hun nordnorsk mester i friidrett (400 m) og har senere tatt merket i birkebeineren. Hun har profilert Sørfold på en fremragende måte.

Erling Pedersen har en enorm innsats bak seg som idrettsutøver (langrenn, orientering og friidrett).

I tillegg har han nedlagt et stort arbeid som idrettsadministrator for IL Siso og som trener i mange, mange år, spesielt i langrenn. Spesielt må hans arbeidsinnsats med lysløypa og med turorientering i terrenget ved Straumen fremheves. Under NNM på ski 2006 var Erling løypesjef.

Allerede som junior ble han nordnorsk mester i langrenn (kuriositet: nummer 1 Erling Pedersen, nummer 2. Bjørn Wirkola, som først satset på langrenn).

Senere har han vunnet et vell av krestmesterskap, deltatt i NM på ski en rekke ganger med fin innsats – og tatt 17 merker i Birkebeineren (av 17 mulige). (Oppdatering 2015: Han har deltatt 22 ganger i Birkebeinerrennet.) Erling har også en rekke høye plasseringer i orientering, inkludert i Nordkalottmesterskapet.

Erling har vært et flott forbilde og har profilert Sørfold på en fremragende måte.

Eva Perly Pedersen drev idrettsskole for barn i mange år. Denne var et samarbeid mellom IL Siso og Sørfold Fotballklubb, men det er ingen hemmelighet at det alltid var Eva som var hoveddrivkraften.

Idrettsskolen var veldig fint lagt opp, med vekt på bredde og allsidighet. Hun hentet inn instruktører med ulik bakgrunn, slik at ungene fikk prøve seg i en rekke aktiviteter og idretter.  I tillegg stilte foreldre opp som medhjelpere.

For å få en slik modell til å fungere, er det viktig å ha en organisator og pådriver som sørger for at alle detaljer er på plass. Vi hadde inntrykk av at Eva selv var til stede hver gang, selv om det var andre involvert som instruktører.

Eva er en ekte og uegennyttig ildsjel.  Hun er også et varmt og omsorgsfullt medmenneske.

Nevnes bør også at Eva har vært en av de mange «usynlige» hjelperne i forbindelse med Siso-cup og andre skiarrangeementer i IL Siso.

Eskild Pedersen  har gjennom mange år vært en pådriver for skisporten i Sørfold for barn og ungdom. Det er ikke få timer han bruker av sin fritid.

Han har vært leder av skigruppa i IL Siso allerede fra 1971.  En bemerkelsesverdig innsats og dugnad som det står respekt av. Eskild har i årevis vært trener både inne i sal og ute i terrenget. Han har lagt opp til samlinger på ski om vinteren og barmarksamlinger på høsten. Det er også han som bestiller reiser for deltakelse utenfor kretsen.

Han har vært aktivt med for å legge til rette for den populære Sisocupen i mange år. Der deltar alle som vil, selv om de ikke er medlem av idrettslaget.

IL Siso arrangerte NNM på ski i 2006, da var han rennleder Dette var  Sørfolds største kulturarrangement gjennom tidene . Et arrangement som IL Siso fikk glimrende kritikk for.

Han kjører også tråkkemaskinen på kveldstid og i helgene, slik at forholdene på Seljeåsen skistadion og i skiløypene skal være de beste til en hver tid.

Lysløypa brukes av utrolig mange både i og utenfor kommunen.

Eskild har gjennomført denne dugnadsinnsatsen helt gratis for IL Siso og for andres barn.

I dag har han ikke barn selv som deltar, men han står på fremdeles.

Eskild utfører dette med stor glede for seg selv og andre.  Ikke mange har utført en så lang og trofast innsats for våre håpefulle i kommunen.

Eskild har utført en bemerkelsesverdig innsats for kulturlivet i Sørfold.

Han har gjort Sørfold godt kjent på kartet og i kulturlivet. Skiaktiviteter er jo en urgammel kultur.