Samspill på konsert i kulturskolen 14. juni 2015

Samspill er et grunnleggende element i kulturskolen i Sørfold, her fra konsert 14. juni i år.

Liten kommune med stor kulturskole

Sørfold har en stor og aktiv kulturskole. Det gis tilbud på en rekke instrumenter, i tillegg til sang, dans og kreativt verksted.

Pr. januar 2015 var elevtallet 138, som utgjør over halvparten av antall elever i grunnskolen.

Danseelever i kulturskolen

Dans er et populært tilbud i kulturskolen. Danselærer er Karolina Repnik.

Ungdom  i alle ledd

Et relativt nytt satsningsområde for kulturskolen er Unge arrangører. 

Dette har sitt utspring i kommunens mangeårige satsing på Ungdommens Kulturmønstring, der ungdom spiller hovedrollen i alle ledd, både foran og bak scenen, i planlegging, gjennomføring og PR-apparat.

Kamerakurs foran UKM 2015

Unge arrangører: Kamerakurs i forbindelse med UKM 2015.

Ungdom i alle ledd er også en målsetting i kulturskolens forestillinger og produksjoner.

Denne strategien utdypes i planen, der målet er å bygge bro mellom kulturskolen, Ungdommens Kulturmønstring, Den kulturelle skolesekken og ungdomsklubbene, slik at ungdom i størst mulig grad tar ansvar og skaper sin egen aktivitet.

Som en videreutvikling av dette konseptet ønsker kulturskolen å kjøpe en digital mikser, slik at lydopptak til studiobruk blir mulig å få til.

Sangelever i kulturskolen

Sangelever.

Distriktsmusikerne også med i planen

Sørfold er vertskommune for 3 distriktsmusikere, som også er pedagoger i kulturskolen.

For første gang i plansammenheng er også den utøvende virksomheten med.

En av årsakene til dette er at Nordland fylkeskommune har gått over til søknadsbasert tilskudd til distriktsmusikerstillingene, og i forbindelse med dette stilles  krav om årsplaner, mål og strategier.

Da er det naturlig at disse målene og strategiene også forankres politisk i kommunen.

Godt innsalg av produksjoner som Opera Grandiosa, De nære ting  og og Ramsalt Opera er et av målene for distriktsmusikernes virksomhet de nærmeste årene.  

Fra Ramsalt Opera 10. juni 2015

10. juni kunne et begeistret publikum oppleve Ramsalt Opera i Rådhussalen, med orkester, kor og solister. Her ser vi Åse Helen Krystad og John Kristian Karlsen. Foto: Knut Mørkhagen.

Strategiplan for kulturskolen og distriktsmusikerordningen 2015-2018 ble vedtatt i kommunestyret 18. juni.

Her kan du lese den:

Strategiplan 2015-2018