Kulturskole for alle

Formålet med opplæringa i kulturskolen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Vi skal være en god og trygg læringsarena og en sosial møteplass.

Kulturskolen er åpen for personer i alle aldre, men primærmålgruppa er barn og unge i alderen 0–19 år, og barn og ungdom i skolealder skal prioriteres.

Søknad om kulturskoleplass

Søkeportalen er åpen hele året, så du kan søke utenom fristen. Men søker du før fristen utløper, blir du prioritert. Voksne elever kan også søke.

Neste år blir det ekstra spennende å være en del av kulturskolen. Salten Kultursamarbeid sitt prosjekt Drømmer i Salten planlegger spennende elevverksteder for Saltens kulturskoleelever i forbindelse med Bodø 2024.

Tilbud i skoleåret 2023/2024

 • Sang, fløyte, trompet, kornett, gitar, bassgitar, trommer. Nedre aldersgrense er 3. trinn. Piano har nedre aldersgrense 2. trinn.
 • Film, lyd og scene.
  Nedre aldersgrense er 5.trinn
 • Fordypningstime er en utvidelse av elevplassen med 20 minutter, og er et tilbud til elever som ønsker å jobbe mer med faget. Også elever med spesielle behov kan søke om utvidet plass.

Gruppetilbud:

 • Band/Samspill.
  Tilbudet er for elever som får enkelttimer på instrument eller sang.
 • Nytt tilbud: Ukulelekor for 2.- 4. trinn.
  Ukulele er et morsomt instrument. Her blir  det opplæring i ukulelespill i gruppe, og sang har en naturlig plass i ukulelekor.

Undervisningsåret består av 34 undervisningsuker, men noen tilbud er kortere kurs og noen tilbud har komprimert undervisning, dvs. lengre tid pr. oppmøte, men færre oppmøter.

Pris pr. skoleår:

(Dette er priser for 2023)

 • Enkelttimer på instrumenter/sang samt Film, lyd og scene Pr. halvår: kr. 1.227
  Det gis 50% moderasjon for søsken
 • Utvidet undervisningsplass Pr. halvår: kr. 614
 • Voksne: Pr. halvår: Kr. 1.663
 • Gruppetilbud: Pr. halvår: Kr. 620
 • 8 timers kurs kr 421 pr kurs
 • Det kan søkes om friplass for elever under 18 år dersom samlet inntekt for foresatte er på under 4 G, eller dersom det foreligger andre momenter som har betydning for
  foresattes økonomiske situasjon. Det må søkes om friplass foran hvert skoleår.
 • Det gis flerfagsmoderasjon for elever som deltar på flere fag.
 • Det gis ikke moderasjon for voksne, gruppeundervisning, utvidet undervisningsplass eller kortkurs.

Linnea og lærer Ragnhild på garden party

Linnea og fløytelærer Ragnhild på garden party på Røsvik skole i juni 2022.

Kulturskolen gir også tilbud til institusjonene og barnehagene:

 • Samspill, helse og livsglede - Dette er et ukentlig møte mellom Straumen barnehage, Sørfold eldresenter og en kulturskolelærer
 • Gylne øyeblikk - Sangstund med svingom på Sørfold sykehjem i Røsvik.
 • Superkids på Nordsia oppvekstsenter og i Løkta barnehage.

Vedtekter for kulturskolen, vedtatt i kommunestyret 26.05.21.

Strategiplan for kulturskolen 2022-2025, vedtatt i kommunestyret 29.11.21.

Rammeplan for kulturskolen, vedtatt i kommunestyret 19.06.2018.

Kulturskolen har også ansvaret for:

 • Ung kultur møtes (UKM)
 • Den kulturelle skolesekk (DKS)

Kulturskolen har kontor på Rådhuset. Henvend deg på servicekontoret ved hovedinngangen, så guider vi deg videre. Har du spørsmål? Ta kontakt med kulturskolerektor Ragnhild Hansen på tlf. 416 17 970 eller e-post rhh@sorfold.kommune.no.

Lærerne i kulturskolen
LærerUnderviser i:TelefonE-post
Ragnhild HansenKulturskolerektor, DKS-koordinator, fløyte41617970rhh@sorfold.kommune.no
John Kristian KarlsenSang, ukulelekor, Superkids, Gylne øyeblikk97631297jkk@sorfold.kommune.no
Sveinar AasePiano, UKM, Samspill, helse og livsglede, Gylne øyeblikk41339405sveinar.aase@sorfold.kommune.no
Ole-Anders SeinesTrompet, trommer, korps46814276oaseines@sorfold.kommune.no
Andreas Kopland BergerGitar, bass, band,
Film, lyd og scene,
46792667andreas.berger@sorfold.kommune.no