• SUPERKIDS:

Dette er et nytt tilbud for deg mellom 4 og 6 år. Innholdet vil være sang og rytmeleker og kanskje lager vi forestilling med dragen Dreyfus.

 • PARADEORKESTER:

Parade er gøy og særlig når vi kan slå oss sammen med trommer. Opplegget går på å spille trommemarsjer og rytmesekvenser.  Vi planlegger to 8 ukers kurs, et på høsten og et før 17.mai, slik at orkesteret er klar til å gå parade på nasjonaldagen. Du kan være bli med i paradeorkesteret fra du går i 7.trinn, men det er ingen aldersgrense oppad

 • KAMERA på 1-2-3
Liker du å lage kule videoer, eller lage en fin film til bestemor? Da kan du få tips og veiledning i dette kurset. Vi bruker egne telefoner og lærer om filter, lysbruk, timelapse, slow motion, bildeoverganger og grunnleggende bilderedigering. Tilbudet er for elever på 5-7 trinn.

Søknad om kulturskoleplass

Vedtekter for kulturskolen, vedtatt i kommunestyret 26.05.21.

Kulturskoleåret består av 34 undervisningsuker, men noen tilbud er kortere kurs og noen tilbud har komprimert undervisningen dvs. lengre tid pr. oppmøte, men færre oppmøter

I skoleåret 2021/ 2022 gis det undervisning på følgende instrumenter/fag:

 •  Sang - fløyte – trompet/ kornett – piano – gitar – bassgitar – trommer- band. Nedre aldersgrense er 3 trinn
 • Lyd - og sceneproduksjon nivå 1. 

Nedre aldersgrense er 5.trinn, ukentlig undervisning

 • Lyd- og sceneproduksjon nivå 2.

Nedre aldersgrense er 8 trinn. Undervisning 4 timer en lørdag i måneden

Gruppetilbud:

 • SUPERKIDS for 4-6 åringer – sang og lekbasert gruppetilbud

8-ukers kurs:

 • KAMERA på 1-2-3.

For elever på 5-7 trinn

 • PARADEORKESTER. I samarbeid med Straumen skole- og ungdomskorps

Nedre aldersgrense er 7.trinn

Pris pr. skoleår: (Dette er priser for 2021.)

 • Enkelttimer instrumenter/sang samt lyd - og sceneproduksjon: Vårhalvåret: kr. 1.251, høsthalvåret kr. 1.082.
  Det gis 50% moderasjon for søsken.
 • Voksne: Vårhalvåret kr. 1.689, høsthalvåret kr. 1.470.
 • Gruppetilbud: Vårhalvåret kr. 633, høsthalvåret kr. 545.
 • 8 timers kurs kr 400 pr kurs

Det gis ikke moderasjon for voksne, gruppeundervisning eller kortkurs.

Kulturskolen gir også tilbud til institusjonene:

 • Samspill, helse og livsglede (S,H,L)- som er et ukentlig møte mellom Straumen barnehage, Sørfold eldresenter og en kulturskolelærer
 • Musikklek i Nordsia barnehage
 • Gylne øyeblikk - Sangstund med svingom på sykehjemmet i Røsvik.

Kulturskolen har ansvaret for Ung Kultur Møtes (UKM) og for den kulturelle skolesekk i Sørfold (DKS)

Kulturskolen har kontor på Rådhuset. Henvend deg på servicekontoret ved hovedinngangen, så guider vi deg videre. Har du spørsmål, ta kontakt med kulturskoleleder Ragnhild Hansen på tlf.  416 17 970, eller på e-post rhh@sorfold.kommune.no

 

Lærere i kulturskolen skoleåret 2021/2022:

 

Kulturskolelærere
Lærer Underviser i Telefon E-post
Ragnhild Hansen Fløyte, DKS 41617970 rhh@sorfold.kommune.no
John Kristian Karlsen Sang, superkids, musikklek 97631297 jkk@sorfold.kommune.no
Sveinar Aase Piano, UKM, Helse samspill og livsglede 41339405 sveinar.aase@sorfold.kommune.no
Ole-Anders Seines Trompet, trommer, korps 46814276 oaseines@sorfold.kommune.no
Andreas Kopland Berger Gitar, bass, band,
lyd og scene, kamera 1-2-3
46792667 andreas.berger@sorfold.kommune.no