Bildet: Elever på lyd – og sceneproduksjon og lærer Andreas Kopland Berger. Foto: Saltenposten/Eva Winther.

Tilbudet styrkes

Siden begge kommuners kulturskoler har plass til flere på sine gruppeaktiviteter, er det inngått et nytt samarbeid som gir elevene et enda bredere tilbud.

Fra før av har begge kulturskoler innført samme søknadsfrist: 1. mai.  Med virkning fra skolestart 2018 er samarbeidet tatt et skritt videre, ved å tilrettelegge for at elevene kan krysse kommunegrensene når de går i kulturskolen.

Dette gjelder to tilbud i Sørfold og to tilbud i Fauske. Ingen av kulturskolene får økte utgifter gjennom dette, men de oppnår å fylle opp plassene og bidra til økt valgmulighet og nye tilbud til barn og unge.

Tilbud i Sørfold kulturskole som også elever i Fauske kan søke på:

Lyd- og sceneproduksjon

Nedre aldersgrense: 5.trinn

Undervisningen foregår i Rådhussalen på Straumen i Sørfold. Undervisningen er samlingsbasert en lørdag i månden der det jobbes i 4-5 timer. I tillegg vil elevene være med og styre lyd og lys på kulturskolekonserter både i Sørfold og Fauske.

Du vil lære om hvordan mikrofoner fungerer, hvordan man kan mixe lyd, hvordan man styrer og kobler lys. Du får også jobbe med filmproduksjon og streaming i forbindelse med UKM. (Ung Kultur Møtes)

I tillegg lærer du å rigge scene og kontrollere sceneskifter på en konsert.

Du får jobbe med masse nytt tøft utstyr, og være en viktig del av UKM

  • Lærer: Andreas Kopland Berger
  • Pris pr.2018 Høst/vår: kr. 994/1148

Dans

Nedre aldersgrense: 2. trinn.

Undervisningen foregår mandager i speilsalen på Straumen skole, Sørfold. Gruppe1: kl. 16.00-16.45 og gruppe 2: kl.17.00-17.45.

I undervisningen jobber vi fram spennende koregrafi  til prosjekter. Vi lærer forskjellige stil og teknikker innen dans -  fra hiphop  til moderne og klassisk ballett.

  • Lærer: Anna Karolina Repnik
  • Pris:pr. 2018 Høst/vår: kr. 501/581

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad om kulturskoleplass, Sørfold

Tilbud i Fauske kulturskole som også elever i Sørfold kan søke på:

Teater

Liker du å spille teater? Da er kanskje teaterfag noe for deg!

Her får du lære om dramalek, improvisasjon/teatersport, rollespill og skuespillerteknikk.         
Du får være med og sette opp teaterstykker som vi lager selv eller som er skrevet av andre. Oppsettingene kan variere fra år til år, fra flere og små til større produksjoner.

Teaterfag er fra 2.trinn og oppover ,og undervisningen foregår i grupper på ca.10 elever.

  • Lærer: Cecilie Aurora Karlsen                                                         
  • Undervisningssted: Tegnesalen i kulturskolens lokaler i Sjøgata på Fauske.
  • Pris pr. 2018: Høst/vår: Kr. 1.354/1.683

Visuell kunst

Vårt tilbud innen visuelle kunstfag er billedkunst. Her skaper vi visuelle uttrykk gjennom pensler, blyanter, dataillustrasjon og tredimensjonale uttrykk (skulptur, installasjon o.l.)

Begynnerelever får mulighet til å prøve mange ulike teknikker og materialer. De får arbeide med tegning med blyant, kull, pastellkritt, collage, male med akrylfarger, lage små skulpturer i forskjellige materialer og lage enkle trykk.

Noen ganger jobber vi kanskje i mixed media (flere teknikker i samme oppgave).

  • Lærer: Cecilie Aurora Karlsen                                                         
  • Undervisningssted: Tegnesalen i kulturskolens lokaler i Sjøgata på Fauske.
  • Pris pr. 2018: Høst/vår: Kr. 1.354/1.683

Søknadsportal Fauske kulturskole