Ordfører Gisle E. Hansen overrakte diplom og blomster til Sander under siste kommunestyremøte før sommeren. Foto: Eva Winther, Saltenposten.

En inspirasjon til videre satsing

–Jeg går i dag idrettsfag ved Fauske videregående skole. Dette valgte jeg for å kombinere skolegangen med videre satsing på idretten, og jeg har som mål å hevde meg nasjonalt og mulig internasjonalt i fremtiden.

Dette skrev Sander i sin søknad om kulturstipend.

Sørfold kommunes kulturstipend kan gis til unge personer som en inspirasjon til videre satsing, samt en anerkjennelse av den interesse og innsats vedkommende har vist.

Stipendet er for tiden på 10.000 kroner, og når det deles ut annethvert år oppnevnes en egen jury både for dette og for kulturprisen. Sistnevnte kommer vi tilbake til, i første omgang er det kun stipendet som er delt ut.

Alltid positiv

Årets jury besto av Kolbjørn Mathisen, Karin Hilde Heian og Eskild Pedersen. Og siden det kom inn fire gode søknader hadde de ingen lett jobb, dette fordi det er vanskelig å sammenligene utøvere innen vidt forskjellige fagfelt.

Men: Avgjørelsen var enstemmig og valget falt på Sander Myhr Bjørknes. I tillegg til å være en meget god svømmer med imponerende resultater er han også en person som stiller opp for klubben sin.

–Han er med i styret i Fauske svømmeklubb som utøvernes representant, der han alltid stiller opp på dugnad og alltid er positiv, sa ordfører Gisle Hansen blant annet i sin tale.

Sander Myhr Bjørknes med foreldre

Sander med viktige støttespillere: F.v. mamma Janne, pappa Magnar og til høyre leder i Fauske svømmeklubb Gerd Bente Jakobsen.

VI gratulerer, og ønsker Sander lykke til videre.