Bildet: Elias Bjørknes fikk Sørfold kommunes kulturstipend i 2016.

Kriterier:

1.      Stipendet er på kr. 10.000

2.      Stipendet kan gis til unge personer som en inspirasjon til videre satsing, samt en anerkjennelse av den interesse og innsats vedkommende har vist. Utøverne bør være hjemmehørende i Sørfold kommune, men kan være midlertidig bosatt i andre kommuner i forbindelse med utdanning etc.

3.      Stipendet kan tildeles utøvere innenfor hele det utvidete kulturbegrep, eksempelvis:

  •   Idrett
  •  Sang og musikk
  •  Teater
  •  Dans
  •  Film, foto etc.
  •  Lokalhistorisk arbeid
  •  Litterær virksomhet
  •  Kunst, kunsthåndverk, husflid

4.      Det er ikke et krav at utøveren er tilsluttet en forening eller organisasjon, men vedkommende må ha vist sine evner i lokalsamfunnet, gjerne også i en større sammenheng

5.     Nedre aldersgrense for å søke og for å få stipendet er 16 år.

6.      Stipendet kan unntaksvis deles mellom 2 utøvere. Driftsutvalget oppnevner jury, og dersom man et år ikke finner verdige kandidater, vil stipendet ikke bli delt ut.

7.      Stipendet kan eksempelvis brukes til:

  • Utdanning, kurs og (studie)reiser
  • Utstyr knyttet til utøverens virksomhet

8.      Stipendet lyses ut annenhvert år. Utøveren bør søke selv.

Søknad om kulturstipend sendes post@sorfold.kommune innen 8. mai 2018.

Kultursjef Bente Braaten kan gi nærmere opplysninger i telefon
75 68 53 33/975 30 437 eller på e-post kultur@sorfold.kommune.no