Nye åpningstider på mottak NAV:

Mandag og onsdag kl. 12.00-14.00. Stengt fredager p.g.a. lav bemanning.

Omsorgsboliger på Straumen: Det kan søkes om leilighet nå