Deltakere på kurs i foreldreveiledning

Ansatte ved Straumen barnehage og SFO Straumen skole på avslutning for ICDP- veiledning i desember 2014. F.v. Birgit Elvebakk, Lissbeth Anderssen, Bente Grovassbakk, Sharon Dahlskjær, Brit Våbenø Meisfjord og Eli Normann.

Målet er å styrke omsorgen

–  Foreldrestøtteprogrammet ICDP handler om å få til et enda bedre samspill med alle barn. Som foreldre har vi mange gleder og utfordringer, sier familiehjelper Janne Trones Paulsen.

Men hva er egentlig ICDP, og hva står bokstavene for?

–  ICDP står for International Child Development Program. Det er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge, forklarer Janne Trones Paulsen.

Det retter seg mot alle foreldre og omsorgsgivere som har ansvar for barn, for eksempel ansatte i barnehager og skoler. Det er et helhetlig program, bygget på en humanistisk tradisjon, med fokus på relasjoner og samspill mellom barn og omsorgsgiver.

Det er ressursorientert og har en bevisstgjørende metode i motsetning til instruktiv.

Målet med programmet er bl.a.:

  • Å påvirke omsorgsgivers positive opplevelse av barnet
  • Å hjelpe omsorgsgiveren til å bli bevisst barnets tilstand og behov
  • Å fremme et berikende og stimulerende samspill
  • Å fremme grunnlag for god psykisk helse og trivsel
  • Hjelp til positiv grensesetting

Kan tilpasses

En av fordelene med programmet er at det kan tilpasses. Det kan brukes direkte til foreldre, til ansatte i skoler/SFO, barnehager osv.

Innholdet i programmet har «8 temaer for godt samspill» som utgangspunkt. Programmet fokuserer på foreldrenes ressurser, ikke på feil og mangler. Tilbud om foreldreveiledning skjer i hovedsak i grupper. Gruppeledernes rolle er å lede gruppen slik at utveksling av erfaringer og synspunkt kan skje på en god måte og med et positivt fokus på barnet.

–  Gruppeledere skal ikke være eksperter som skal gi de «rette» svarene eller oppskrift på hvordan en skal være gode foreldre, understreker Janne Trones Paulsen.

Hensikten er at foreldre skal finne trygghet og bekreftelse på at de er gode omsorgspersoner ved at man blir mer bevisste på hva en gjør som er bra for barna.

De fleste gruppene møtes fire-åtte ganger, hvert møte på 2-3 timer.

Fokus på foreldrestøtte

–  I Sørfold kommune ønsker vi å ha fokus på foreldrestøtte. Dette som et ledd i Tiltaksplan for barn og unge. Det er i dag seks ansatte i kommunen som er godkjente ICDP-veiledere. De tilbyr veiledning til foreldre og til alle som jobber med barn i kommunen, sier familiehjelperen.

Det er planlagt å holde kurs for foreldre med oppstart januar/februar, med Liss-Mona Abrahamsen, Sissel Olsen og Janne Trones Paulsen som kursholdere.

Foreldre som ønsker nærmere informasjon eller vil delta på kurset, kan kontakte Janne Trones Paulsen på helsestasjonen:

Tlf. 75 68 51 44/ 48 26 73 38 eller e-post:

janne.paulsen@sorfold.kommune.no