Logo Skatt nord

Nyttige kurs for deg med eget foretak

Skatteetaten melder om ledige plasser på innføringskurs for nystartede enkeltpersonforetak, som holdes i Bodø tirsdag 10. februar.

Kurset holdes i Skatt nords lokaler i Moloveien 20, kl. 12.30 – ca. 16.00.

Kurset er gratis.

Følgende temaer tas opp på kurset:

  • regnskap
  • forskuddsskatt
  • selvangivelse og næringsoppgave
  • fradragsrett
  • merverdiavgift og omsetningsoppgave
  • elektronisk innlevering

Påmelding og informasjon:

Skatteetaten, bedriiftskurs