Logo Skatt nord

Kurset holdes i Skatt nords lokaler i Moloveien 20 i Bodø. Det starter kl. 17.00 tirsdag 5. mai og varer til ca. kl. 20.30.

Kurset er gratis.

Informasjon og påmelding:

Skatteetaten, kurs