Skatt nord

Gratis kurs for nystartede aksjeselskap

Kurset holdes i Skatt nords lokaler i Moloveien 20, Bodø.

Det starter kl. 17.00 og varer ca. 3 og en halv time. Og datoen er tirsdag 9. juni.

Påmelding og informasjon om både dette og andre kurs i regi av skatteetaten:

Skatteetatens kurs