Logo Skatt nord

Følgende temaer tas opp på kurset:

  • regnskap
  • forskuddsskatt
  • selvangivelse og næringsoppgave
  • fradragsrett
  • merverdiavgift og omsetningsoppgave
  • elektronisk innlevering

Påmeldingsfrist: 6. mars.

For påmelding, nærmere informasjon og kursoversikt for hele året:

Skatteetatens nettsider