Bildet: Hukommelsesteamet i Sørfold kommune samarbeider med sine kolleger i Fauske og Saltdal om dette kurstilbudet. F.v. Evelyn Pettersen, Anne Pettersen og Bente Albrigtsen.

5 ukentlige samlinger i september og oktober

Kunnskap, støtte og fellesskap. 

Dette er mottoet når Pårørendeskolen i Indre Salten igjen kan invitere til 5 ukentlige kurssamlinger med oppstart 17. september, hver gang kl. 18.00 til 20.30.

  • Sted: Kaféen på Fauske helsetun.

Kurset er et tilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med kurssykdom, og det er like aktuelt om personen med demens bor hjemme eller på institusjon.

Kurset består av 5 tirsdagssamlinger fra kl. 18.00 til 20.30 på følgende datoer og med følgende tema:

  • 17. september: Sykdomslære.
  • 24. september: Kommunikasjon.
  • 1. oktober: Pårørendes opplevelser og egenomsorg.
  • 15. oktober: Lovverk, rettigheter og rettssikkerhet.
  • 22.oktober: Informasjon om tilbudet i kommunene.

Kursavgiften er 400 kroner, og inkluderer kursmateriale og servering.

Nærmere opplysninger og påmelding:

Mona Hanssen, telefon 46 54 00 02 eller e-post mona.hanssen@fauske.kommune.no

Spørsmål kan også rettes til:

  • Sørfold v/ Anne Pettersen, tlf. 93 02 59 03
  • Saltdal v/ Ida Helene Kvalnes, tlf. 97 18 12 36

Pårørendeskolen er et samarbeid mellom Fauske, Saltdal og Sørfold kommuner.