Bildet: Hukommelsesteamet i Sørfold kommune samarbeider med sine kolleger i Fauske og Saltdal om dette kurstilbudet. F.v. Evelyn Pettersen, Anne Pettersen og Bente Albrigtsen.

5 ukentlige samlinger i september og oktober

Kunnskap, støtte og fellesskap. Dette er mottoet når Pårørendeskolen i Indre Salten igjen kan invitere til 5 ukentlige kurssamlinger med oppstart 26. september, hver gang kl. 18.00 til 20.30.

Kurset er et tilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med kurssykdom, og det er like aktuelt om personen med demens bor hjemme eller på institusjon.

Kurset består av 5 onsdagssamlinger fra kl. 18.00 til 20.30 på følgende datoer:

  •  26. september
  • 3. oktober
  • 10. ktober
  • 17. oktober
  • 24.oktober.

Kursavgiften er 300 kroner, og inkluderer kursmateriale og servering.

  • Sted: Kaféen på Fauske sykehjem, helsetunet 2

Nærmere opplysninger og påmelding:

Mona Hanssen, telefon 46 54 00 02 eller e-post mona.hanssen@fauske.kommune.no

Arrangør for pårørendeskolen er Fauske kommune i samarbeid med Sørfold og Saltdal.