Bak f.v.: Randi Lind (helsesekretær), Tage Eriksen (instruktør), Elyn Nilsen (helsesekretær), Berill Dåbakk (helsesykepleier) og Lin Voster (kommunepsykolog). Foran f. v. Ingar Strand (kommuneoverlege) og Grishant Paramsothy (kommunelege).

Prosedyrene skal sitte i fingrene

Forkortet heter dette kurset AHLR, som står for Avansert hjerte-lungeredning.

–  At den er avansert betyr at vi bruker hjelpemidler som hjertestarter og medikamenter i gjenopplivningen, som øvrig befolkning ikke bruker.

Som helsepersonell må vi resertifiseres for å sikre at vi til enhver tid har oppdatert kunnskap om prosedyrer og medikamenter.

Vi skal trene jevnlig på prosedyrene slik at de sitter i fingrene, sier Gunnbjørg Olufsen (bildet under), leder for helse og velferd.

Gunnbjørg Olufsen

Samhandling er også noe man bør trene på.

–  Den dagen hjertestansen er en realitet, skal vi ikke bruke tid på å lure på hvem som gjør hva, hvem som har ansvar hvor, og så videre.  

Vi skal på refleks starte jobben med avansert gjenopplivning. Det vil si at noen tar ansvar for den basale hjerte-lungeredningen når hjertestansen er et faktum, andre i teamet tar ansvar for medikamentene og hjertestarteren, sier hun.

Lærer av hverandre

Siste tirsdag i hver måned har helsetjenesten internundervisning.

–  Her lærer vi av hverandre. Vi foreleser for hverandre i ulike temaer, forklarer enhetslederen.
 

Til kurset i avansert hjerte/lungeredning bruker de ekstern instruktør. Og deltakerne ble fordelt over to dager, slik at  man kunne holde åpent på legekontoret som vanlig.

– Tage Eriksen som har vært instruktør på kursene våre, er ambulansefagarbeider og sykepleier. 

Han driver disse sertifiserings/resertifiseringskursene. Han er en meget dyktig mann, med gode pedagogiske evner, sier Gunnbjørg Olufsen, engasjert leder for helse og velferd i Sørfold kommune.