Kurs i bruk av motorsag

Fra tidligere kurs, der tema var bruk av motorsag.

Viktig å fjerne uønsket vegetasjon

Mange ønsker å kunne bruke ryddesag for å drive skjøtsel av skogen sin, eller for å få fjerne uønsket vegetasjon rundt hus, langs veier mm.

Sørfold kommune kan tilby Aktivt Skogbrukskurs i bruk av ryddesag og stell og vedlikehold av ryddesag, torsdag 2. juni og/eller fredag 3. juni (kurset er på 7,5 timer).

Kursleder: Aktivt Skogbruksinstruktør Ole Bendik Bendigtsen

Kurssted: Straumen eller der det melder seg flest deltakere. Dette blir opplyst til deltakerne ved påmelding.

Pris: kr. 1 635,-

Utstyr: Gjerne fullt verneutstyr, men det  holder med skogshjelm med visir og hørselvern. Ryddesag kan lånes etter avtale.

Påmelding: Til næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 90 50 60 96 eller gbj@sorfold.kommune.no