Roy Larsen og Elisabeth Laksosnes

Roy Larsen er psykiatrisk sykepleier og Elisabeth Laksosnes er sosionom med videreutdanning innen psykisk helse. De skal lede kurset som starter 7. februar.

Har gjennomført kurslederutdanning

Elisabeth Laksosnes er leder i NAV Sorfold, mens Roy Larsen er psykisk helsearbeider i Sørfold kommune.

Begge har gjennomført utdanning som gir dem kompetanse til å holde kurs, og det er rus - og psykiatritjenesten i Sørfold kommune som nå går ut med dette tilbudet.

Evaluert og utprøvd

Kurset er tilrettelagt for personer med nedstemthet og depresjon, og bygger på vel utprøvd metodikk.

Deltakerne vil blant annet lære hvordan de kan endre tanke – og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten.

Forsamtale

Det er plass til 8-12 deltakere på kurset, og alle skal gjennomføre en forsamtale.

Kurset legges til tirsdagskvelder, og består av åtte ganger a 2,5 time samt to oppfølgingssamlinger.

Les mer om kursopplegget:

Informasjonsbrosjyre

Kan dette være noe for deg?

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding:

Psykiatrisk sykepleier Roy Larsen tlf. 75 68 51 56/ 48 21 26 54 eller e-post: roy.larsen@sorfold.kommune.no

  • Oppstart: Tirsdag 7. februar kl. 17.30 – 20.00.
  • Sted: Møterom Siso, Rådhuset (ved siden av kantinen)
  • Kursavgift: Kr. 600 inkl. kurshefte
  • Påmelding: Senest mandag 30. januar