Ansvarlig for kurset er Sørfold kommune v/ avdeling habilitering og psykisk helse. Kursledere er Karianne Pedersen og My Helene Eriksson Holtan.

Forskning viser at kurs i depresjonsmestring (KID) har effekt. Det er utarbeidet, prøvd ut og evaluert i flere forskningsprosjekter og gjennomføres jevnlig over hele landet.

Hvem er kurset for?

Målgruppe for kurset er voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller er deprimert på en slik måte at det går ut over livskvaliteten, fra lett til moderat depresjon.

Tegn/symptomer på dette kan være:

 • Fravær av glede
 • Isolasjon
 • Følelse av å være verdiløs
 • Lite tiltakslyst/initiativ
 • Konsentrasjonsvansker
 • Tristhet
 • Søvnproblemer
 • Uro
 • Grubling
 • Irritabilitet

Målet med kurset:

 • Å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre
 • Å korte ned varigheten av depresjon
 • Å gjøre de negative følgene av depresjon mindre
 • Å forebygge nye episoder med depresjon

Hva gå kurset ut på?

 Kursdeltakerne lærer i å bli oppmerksom på tankene sine og se sammenheng mellom tanker og følelser.

De får opplæring i hva de selv kan gjøre for å endre mønsteret på tanker og handlinger som kan vedlikeholde og forsterke nedstemthet og depresjon. Dette er en anerkjent metode som er egnet til å gi hjelp.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakerne arbeider med egne problemer hjemme, ved hjelp av metoder og teknikker som de lærer på kurset.

Hjemmearbeidet er en viktig del av opplegget.

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over 10 uker, og det er 8-12 deltakere på hvert kurs.

Etter kurset er det oppfølgingsmøter etter ca. 1 og 2 måneder.

Kursboka, Å mestre depresjon, blir brukt aktivt på hele kurset.

Henvisning

Kursdeltakerne henvises til kurset fra sin fastlege, behandler eller helsetjenesten.

For å få utbytte av kurset er det nødvendig med en viss grad av konsentrasjon og oppmerksomhet. Kurslederen må derfor ha en individuell samtale med hver kursdeltaker før kursstart.

 • Kurset holdes på Bakeriet, Straumen.
 • Kursavgift kr. 500 dekker kursboka
 • Første kurskveld er torsdag 8. september kl. 18.00-20.30, så fortsetter det hver torsdag til og med 10. november.

Påmelding og nærmere informasjon: