Kursdeltakerne har felt et tre

Skogkurset 17. og 18. mars inneholdt både teori og praksis, her har kursdeltakerne felt et tre.  Alle foto: Sørfold kommune/ Gerd Bente Jakobsen.

Utførte nyttig arbeid under kurset

Praksisdelen av kurset var lagt til et regulert boligområde på Straumen. Dermed kunne kursdeltakerne utføre nyttig ryddearbeid samtidig som de fikk opplæring.

Det var Sørfold kommune som tok initiativet til kurset, og instruktøren kom fra Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs).

Instruktør Bendigtsen

Instruktør Ole Bendik Bendigtsen

Tilpasset Arbeidstilsynets krav til sikkerhet

Målgruppe for slike kurs er arbeidstakere i bransjer som bruker motorsag og ryddesag i forbindelse med rydding langs vei, park- og gartnerarbeid etc.

Så bred skal brytekammen være

Så bred skal brytekammen være

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen forteller at kursdagene 17. og 18. mars var første del av et 22,5 timers opplegg som er tilpasset Arbeidstilsynets krav til dokumentert sikkerhetsopplæring.

Andre del av kurset handler om bruk av ryddesag.

Det skal også holdes skogkurs på Strøksnes i løpet av våren 2016.

Rydde unna småkratt før felling av tre

Det er viktig å rydde unna småkratt før en feller treet.