Tekking av torvtak

Fra et tidligere kurs i tekking av torvtak.

Taktekking på gammelmåten

Arrangør er Bygningsvernprosjektet, Bodø kommune, i samarbeid med eier og Sørfold kommune.

Kurset avsluttes med åpen tekkedag fredag 12. juni.

Innholdet i kurset:

  •  Lage og montere einekroker og torvhald
  •  Velge ut og stikke torv
  •  Sortere og tekke med never og torv

Kurset er gratis.

Om du bare vil komme innom for å se på og prate, er du også velkommen!

Rømmegrøt og kaffe serveres på tekkedagen på fredag. Onsdag og torsdag tar deltakerne selv med mat og drikke.

Tidspunkt:

  • Onsdag 10. juni kl.  10.00-17.00
  • Torsdag 11. juni  kl. 09.00-17.00
  • Fredag 12. juni  kl. 09.00-15.00

Sommarfjøs på Engan som nylig er gjenreist

Tekkingen skjer på dette sommarfjøset på Engan, som nylig er gjenreist.

Foto: Knut Magne Reitan.

Nærmere opplysninger og påmelding: Kursleder Åge Bergquist: tlf 913 98 405 og berage@bodo.kommune.no

Kurset er finansiert av Fylkesmannen i Nordland. Engan er ett av to Nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket, og det er gitt tilskudd både til reparasjonen av sommerfjøsen og kurset