På Elkem Salten er et av Norges største energigjenvinningsanlegg i avslutningsfasen med hensyn til byggeaktivitet.

I forbindelse med testing og verifisering av kvalitet på anlegget skal det utføres «dampblåsing».

Dette betyr i praksis rengjøring av damprør i anlegget for å sikre korrekt kvalitet på dampen. Dampen er produsert av overskuddsvarme fra Elkem Saltens ovnsdrift.

Dampen skal drive en turbin som skal produsere opptil 270 millioner GWh på årsbasis, tilsvarende ca. et halvt Altakraftverk.

 Dampblåsingen vil starte 25. november, og det antas at testingen vil være ferdig senest 18.desember 2020.

Når det dampblåses, vil dette oppleves som støy med tilhørende dampskyer fra anlegget. For å redusere støy fra denne dampblåsingen er det installert lyddemper, og dampskyene er kun vann. Dampblåsingen vil foregå på dagtid.

Det er HMS-sjef Åshild Skurtveit ved Elkem Salten som opplyser dette.