Rapporten skal ha fokus på tall, og den legges fram for kommunestyret.

Administrasjonen utarbeider slik rapport i april, september og oktober.  Rapport for årets siste kvartal er en del av årsregnskapet som legges fram i januar påfølgende år.

Gjennom denne rapporteringen har man mulighet til å sette inn tiltak dersom driftsnivået er høyere enn budsjettet.

Vi legger ut kvartalsrapportene her, etter hvert som de utarbeides og legges fram for formannskap og kommunestyre.