Estetisk kompetanse: En kilde til utvikling

Barnehagedagen var i år lagt til 13. mars, og hadde fokus på barnehagenes arbeid med kunst, kultur og kreativitet.

Motto for dette var: La meg skape!

– For å skape noe nytt og finne bedre løsninger i framtiden, må barna få erfare at deres initiativ og tanker kan føre til utvikling av noe helt nytt.

Kunst og håndverk er både kreativt og praktisk, og det bidrar til å knytte sammen kulturarv, tradisjoner og nyskaping.

Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling. Fra personlig vekst og innflytelse på egne omgivelser, til kreativ nytenkning i et større samfunnsperspektiv.

Slik utdypes årets tema på Utdanningsforbundets nettsider.

Barna fikk bestemme selv

– Barnehagedagen i Løkta barnehage ble markert ved at de eldste barna laget et slott ute, forteller Malin Eriksson, som understreker at barna fikk bestemme og planlegge selv.

–Etter hvert som vi laget slottet, kom barna med mange gode forslag til hvordan vi kunne pynte det.

Det ble pyntet med kongler som barna plukket, is med farge i som vi tidligere i uka hadde frosset, og mange fargerike fjær.

Kongler

Slottet pyntes med kongler

Barna fikk i denne prosessen jobbe med ulikt materiale og forskjellige former. De var kjempeivrige etter å pynte slottet. Noen av barna laget iglo og ansikter av pynten, sier Malin Eriksson.

Fargerike fjær

Noen av barna laget iglo og ansikter med pynten.

Kvist

Fjærpynt

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise fram og synliggjøre sine aktiviteter og mangfold. Det startet i 2005.