I august 2019 valgte vår tidligere landbrukskonsulent å si opp, og stillingen har stått ledig siden da.

I forbindelse med behandling av budsjett 2020 er det vedtatt å holde stillingen ledig ut 2020.

Administrasjonen jobber med å finne alternativ løsning av oppgaver knyttet til denne stillingen, men  inntil dette er på plass vil situasjonen medføre at  de fleste oppgaver som ligger til stillingen som landbrukskonsukent ikke kan ivaretas.

Søknader om produksjonstilskudd, miljøtilskudd og sykdomsavløsning i landbruket prioriteres og vil bli ivaretatt.